Home » Vergeven » Aanbidden

Matteüs 4:10

10 Toen zei Jezus: "Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: 'Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.' "


Exodus 20:2-3

2 "Ik ben jullie Heer God. Ik ben het die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. 3 Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen


Psalm 96:9

9 Buig voor de Heer als Hij in al zijn pracht verschijnt. Heb ontzag voor Hem


Psalm 29:2

2 Geef aan de Heer de eer waar Hij recht op heeft. Aanbid de Heer in zijn heiligdom.

 

 

Alleen God is onze toewijding, onze lof en onze aanbidding waardig. - God is onze Schepper. Hij wil dat we Hem te prijzen en aanbidden.
 Psalm 96:9 zegt: "Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt." Psalm 29:2 zegt: "Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie."

Voorbeeld HTML