Home » Vergeven

Vergeven

1 Johannes 1:9

"Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad."

 

Kolossenzen 1:14

Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. Jezus is in alle dingen de eerste

 

Handelingen 10:43

43 Alle profeten hebben over Hem gesproken. Ze zeiden dat iedereen die in Hem gelooft, door Hem vergeving krijgt voor zijn ongehoorzaamheid aan God."


Efeziërs 2:8-9
Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.

 

Kolossenzen 3:13

“Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven” 

 

Matteüs 18:21-22
“Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?’ Jezus zei tegen hem: ‘Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer’” 


Efeziërs 4:32
“Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven” 

 

Matteüs 6:14
“Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen” 


Matteüs 18:35
“Dat zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven” 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......