Home » Kerk » Wens

 
Een wens is niet hetzelfde als een behoefte

 

Een wens is iets wat jij graag wilt.

Een behoefte is iets wat je werkelijk nodig hebt.

Die twee vallen niet altijd samen.

 

God is een barmhartige Vader en Hij zal geregeld ook dingen geven die niet direct noodzakelijk zijn. Maar je kunt er niet vanuit gaan dat Hij dat altijd zal doen. God heeft wel gezegd dat Hij in al onze noden zal voorzien, maar Hij heeft nergens toegezegd dat Hij al onze wensen zal vervullen.

 

Wijzelf kunnen niet altijd het verschil tussen een wens en een behoefte onderscheiden. God kan dat wel.

 

God kan beter bepalen of iets goed of juist niet goed voor ons is. Hij geeft alleen datgene wat goed voor ons is. Een klein kind kan zijn vader om een mes vragen omdat hij dat zo mooi vindt blinken, maar zijn vader zal het hem niet geven. Het kind heeft in dat geval wel de wens een mes te hebben maar niet de behoefte. De meeste kinderen willen altijd wel snoep (dat is de wens), maar de ouders weten dat te veel snoep slecht is (zij gaan uit van de behoefte).

 

 Jezus helpt altijd

 

Nooit deed iemand tevergeefs een beroep op Jezus. Kijk de bijbel er maar op na. Hij is nog steeds dezelfde (Hebr. 13:8). Hij heeft dezelfde macht en dezelfde ontferming.

 

Jezus neemt ofwel het probleem weg ofwel Hij draagt je er doorheen. Hij zal één van tweeën doen. Hij reageert in ieder geval op onze nood.

 

De Here God nam de doorn in het vlees (in het lichaam) van Paulus niet weg. In plaats daarvan gaf Hij extra genade en bij­stand. Zo werd Paulus er doorheen gedragen. 2 Kor 12:8-10

 

Watchman Nee gebruikte de volgende illustratie om dit duidelijk te maken. Hij vertelde hoe hij in een boot op een rivier reisde. Na enige tijd kwamen ze bij rotspunten die boven het water uit sta­ken. Het water kon nog wel tussen de rotspunten door maar de boot niet. Dit 'probleem' hield de boot tegen. Ze konden niet verder. Hoe dit op te lossen? De boten konden er niet langs gesleept worden. De meest voor de hand liggende oplossing zou zijn het verwijderen van de rotsen uit de rivier. Dan zou je immers ongehinderd door kunnen varen. Er is echter een andere oplossing mogelijk. Gere­geld steeg het water­ peil in de rivier een heel eind. Het water ­peil steeg dan zo hoog dat de rotsen onder water verdwenen. Als dat het geval was kon je toch dit punt voorbij varen. God neemt niet altijd de rotsen uit ons leven weg, maar als Hij dat niet doet zal Hij het water ­peil van de genade zo hoog laten stijgen dat we ondanks de rotsen toch vooruit kunnen.

 

Als wij onze nood in de handen van Jezus leggen, dan zal Hij reageren. Dat is zeker. Op welke manier dan ook.

 

God lijkt soms te laat te komen

 

Johannes 11:1-44.

"er was iemand ziek" (:1)

"zonden Hem bericht" (:3)

"bleef daarop nog twee dagen" (:6)

"dood" (:14)

"Here indien Gij hier geweest was .. niet gestorven" (:21)

"Had Hij .. niet kunnen maken" (:37)

 

Volgens onze berekening, voor ons besef, is God soms wel eens te laat, maar Gods plannen falen niet.

De Joden dachten dat de Here Jezus te laat was gekomen om Lazarus nog te kunnen helpen.

 "val de meester niet meer lastig"   Marcus 5:35

De bedienden van de vader van het zieke dochtertje dachten dat het nu toch echt te laat was. "Jezus had kunnen helpen, maar Hij heeft het niet gedaan. En nu is het over"

 Waar wij geen wegen meer zien, ziet God nog altijd wegen. Waar wij geen oplossingen meer zien heeft God nog altijd oplos­singen.

 God komt nooit te laat want Hij komt op Zijn door Hemzelf bepaalde tijd.

Bovenstaan content is een onderdeel van:

internetbijbelschool.nl/

 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......