Home » Kerk » Satan

Satan

 

De hoogmoedige en gewelddadige vorst van Tyrus in Ezechiël 28:11-19

is de personificatie van de "lichtdrager", die in Jesaja 14:12 de ‘morgenster’

of met de Latijnse benaming ‘Lucifer’ wordt genoemd.

Hier wordt dan de val van de antigoddelijke macht uit Genesis 5

 

 

"Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid.

Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen:

met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd,

gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar.

Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door Mij neergezet

op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen.

 

Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het

kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld,

en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande Ik je van de berg van God en

verdreef Ik je van je plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt,

je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb Ik je op de aarde neergeworpen ..

je bent een schrikbeeld geworden, tot in eeuwigheid zul je er niet meer zijn!’

 

 

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel,

gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden…"

(1 Petrus 5:8)

 

"En als uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af.

Het is beter dat u verminkt ten leven ingaat,

dan dat u met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur,

waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. 

En als uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af.

 

Het is beter dat u kreupel ten leven ingaat,

dan dat u met twee voeten in de hel geworpen wordt,

waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

En als uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit.

 

Het is beter dat u met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat,

dan dat u met twee ogen in de hel geworpen wordt,

waar hun worm niet sterft en

het vuur niet wordt uitgeblust…"

(Marcus 9:43-48)

 

"En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden,

maar de ziel niet kunnen doden; wees veeleer bevreesd voor Hem,

die beide, ziel en lichaam kan verderven in de hel…" (Mattheüs 10:28)

 ===============

 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......