Home » Kerk

Kerk

 

 

Wanneer je een besluit genomen hebt om je bij een kerk aan te sluiten,
vraag jezelf dan af of de kerk die je hebt uitgezocht als grondslag de
Goddelijkheid heeft van de Heer jezus.

*En of er iets te merken is van de Heilige Geest zoals vermeld in de Bijbel.
*Gebeurd de doop op een Bijbelse manier, en Is het echt God waar het
over gaat of zijn traditie en andere zaken belangrijker?
*Wordt de Bijbel wel letterljk genomen en is het woord gecontroleerd
in de Bijbel?

*Is deze kerk een hechte gemeente
*Gaat de preek niet in tegen het zuivere woord van God?
*Legt de kerk wetten op die niet goed te toetsen zijn aan de bijbel?
*Zijn de wetten van de kerkgemeente wel die zoals ze in de Bijbel staan ?
*Word er volgens de Bijbel gedoopt?

Toets alles aan de Bijbel en niet aan de uitleg die iemand anders geeft.

Niet iedere kerk Predikt volgens de Bijbel
Het hoeft niet met opzet te zijn maar
we zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten
Je moet iemand daar ook op kunnen wijzen,
dit staat ook in de Bijbel.

 Lees zelf de Bijbel en probeer het te begrijpen op de meest eerlijke manier die mogelijk is en als je twijfels hebt, zoek dan iemand die je vertrouwt om het te bespreken. Iemand die er echt verstand van heeft. Misschien hebben sommige gemeenten zelf niet door dat ze een fout maken.

Iedereen kan zich natuurlijk vergissen met een bepaalde uitleg, zolang je maar niet opzettelijk misleid wordt door een kerk.

Wanneer je het niet eens bent met de hele leer van die kerkgemeente kun je beter een andere kerk zoeken .
Maar zoek  wel een kerk die dicht bij de Bijbel staat.