Home » Doop

Doop

 Over dopen

 

Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.’ (Handelingen 2:38)

Jezus ging van Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Maar Johannes probeerde hem te weerhouden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en u komt naar mij?’ ‘Laat me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet Johannes hem begaan.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.’ (Mattheus 3:13-17)

 

 

En hij deed de dringende oproep: ‘Laat u redden uit deze verdorven wereld!’ Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan.’ (Handelingen 2:37-40)

‘En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.’ (Handelingen 22:16)

Rest nog de vragen of mensen die als kind gedoopt zijn, alsnog zouden moeten kiezen voor de volwassendoop.

 Als je overtuigd bent van de volwassendoop en als kind gedoopt bent, is er maar één weg. Je zult op bijbelse gronden moeten onderzoeken of de kinderdoop en dan met name jouw kinderdoop geldig verklaard kan worden in de ogen van de Here Jezus.

 

 

 

Vergelijking qua betekenis tussen kinderdoop en volwassendoop.

Het is ook verstandig om de kinderdoop en de volwassendoop te vergelijken qua betekenis. We weten welke betekenis de bijbel en dus God verbind aan de doop, nu moeten we dus gaan beoordelen of de kinderdoop dezelfde betekenis heeft.

  1. Zonden wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. Handelingen 22 vers 16
  2. In de doop begraven worden met de Here Jezus om door de Vader opwekt te worden en een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6 vers 4)
  3. Door de doop met Christus één te worden en met hem bekleed te zijn (Galaten 3 vers 27)
  4. De doop als vraag aan God om een zuiver geweten.
  5. 1 Petrus 3 vers 21

 

 

Doop

Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.’ Handelingen 2:38 Jezus ging van Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Maar Johannes probeerde hem te weerhouden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en u komt naar mij?’ ‘Laat me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet Johannes hem begaan.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.’ Mattheus 3:13-17

 

En hij deed de dringende oproep:  ‘Laat u redden uit deze verdorven wereld!’  Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan.’ 

Handelingen 2:37-40

 

 Er is de vraag of je zou moeten kiezen voor de volwassen doop als je je als kind al gedoopt bent.

 

Deze betekenis geeft God aan de doop

Zonden wegwassen terwijl je zijn naam aanroept.  Handelingen 22 vers 16

Door de doop met Christus één te worden en met hem bekleed te zijn  Galaten 3 vers 27

De doop als vraag aan God om een zuiver geweten.  1 Petrus 3 vers 21

In de doop begraven worden met de Here Jezus om door de Vader opwekt

te worden en een nieuw leven te leiden.  Romeinen 6 vers 4

 

Je kunt dit het beste onderzoeken in de bijbel

Ondanks dat een kind geboren is met erfzonden , kan deze nooit de Vader aanroepen en vragen om een zuiver geweten. Ook is een baby die gedoopt word maar een paar weken oud.

Kinderen kunnen nog geen spijt hebben van zonden die ze gedaan zouden hebben. Niemand kan voor jou bepalen of je berouw hebt en een nieuw leven wilt beginnen.De kinder doop is een mooie gebeurtenis en ouders kiezen daar vaak voor ook omdat ze willen dat het kind echt een kind van God is. Maar in werkelijkheid wil God dat wij zelf ervoor kiezen of wij onze zonde weg willen laten wassen en de Heilige Geest willen ontvangen. We moeten daar echt zelf voor kiezen!

De wil om je te laten dopen moet uiteraard wel in overeenstemming zijn met de bijbel. Ikzelf ben als baby gedoopt en zie dit als een bewijs van het geloof van mijn ouders, en dus wel als iets positiefs.  Toch kies ik er zelf nog voor om nu ik me bewust ben van mijn zonden, me toch als volwassene te laten dopen . Ook omdat Jezus zegt:

“En nu, wat aarzelt gij nog?

Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen,

onder aanroeping van zijn naam” 

Handelingen 22:16

Het blijft altijd een beslissing die je helemaal zelf moet nemen

en daarvoor moet je goed weten wat je wil en waarom je het wilt. 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......