Home » Bidden

Bidden

 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden

en laat uw koninkrijk komen.

 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.

 Vergeef ons onze zonden,

want ook wijzelf vergeven iedereen

die ons iets schuldig is.

                                                                                                                    En breng ons niet in beproeving"

                                                 

 Lucas 11: 1-13

Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.”  En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen eik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”  Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft.  Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.  Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 

Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?  Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?  Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

 

 Matheüs 6:5-7

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.  Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

 

.

Bidden doe je in de naam van Jezus.

 

Je kunt op allerlei manieren bidden maar en eenvoudig gebed volstaat.

Heer, wilt U mij helpen Ik vraag U dit in Jezus naam, amen

In de naam van jezus heb je God bereikt en wordt jouw gebed verhoord

 

Als je wilt bidden doe dat dan op een  plaats waar je rustig met God kan praten. Jij praat en God luisterd en zal ook antwoorden. Niet in woorden maar met Zijn daden zal Hij je antwoord geven. Dat is wat je moet geloven. Je kunt ook bidden als je in nood bent, ergens op straat of waar dan ook! Roep Hem aan in Jezus naam en vraag om hulp of vraag om vergeving.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, dat wil zeggen dat je vaak niet begrijpt waarom Hij het op een andere manier doet dan jij het verwacht. Maar daar is een reden voor, waar je vaak pas later  achter komt. Dan besef je waarom het op die manier is gegaan.
In God geloven is onder meer er  vertrouwen in hebben dat Hij er voor je is, voor ons allemaal dus ook voor jou!
Als je Hem roept laat hij je niet in de steek en daar moet je op vertrouwen. God geloofd  in ons.
Hij zal je gebed verhoren en laat dit aan je weten op een manier die je gaat ontdekken.
Hij helpt altijd, maar kiest zelf hoe hij dat doet en wanneer.
Je kan er echter op rekenen dat hij je helpt ..... altijd!

 

Wat we vragen moet wel in overeenkomst zijn met Zijn wil
Bidden om de loterij te winnen of te helpen iemand te bedriegen is uiteraard niet Zijn wil en God luisterd daar niet naar, Hij wil het niet horen.

 

Gij vraagt en toch ontvangt gij niet, omdat gij met een verkeerde bedoeling vraagt, om het te besteden voor uw begeerten naar zingenot”
 Jakobus 4:3

 

Mensen die willen moorden of andere slechte dingen willen doen zegt hij:

 „Ook al zendt gij veel gebeden op, ik luister niet; met bloedvergieten zijn uw eigen handen vervuld geworden”    

Jesaja 1:15


 15  En wanneer GIJ UW handpalmen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor U. Ook al zendt GIJ veel gebeden op, ik luister niet; met bloedvergieten zijn UW eigen handen vervuld geworden.
 Jesaja 1:15

God doet alleen dingen die in ons belang zijn, alles wat Hij goed voor ons vind en dan gaat het niet over materiele zaken zoals geld.

 

Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

 Mattheüs 19:24

 Dat een kameel door het oog van een naald gaat is onmogelijk en dat bedoelt God daar dus mee.....

 

Rijk zijn is op zichzelf niet erg maar dan zien we de dingen waar het echt om gaat al gauw niet meer.

“bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf”

 Psalm 49:18

 

 In de bijbel staat: „Hij die zijn oor afwendt van het horen der wet, zelfs zijn gebed is iets verfoeilijks”

 Spreuken 28:9

 

Terug naar boven

 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......