Geloof pagina

Home

Deze website is een onderdeel van de website": Godgelooftinmij en gaat over het geloof in God, met als bron de Bijbel. . . . . . . .Hoe ziet de toekomst er uit wanneer je in God gelooft? . . . . . . "Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is". . . (Hebr. 10:36)

Liefde

GOD doet wonderen elke dag.......
     ....... open je ogen en je zal ze zien....

 


Jezus zei:

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij".

 Jezus deed veel bovennatuurlijke dingen
En een profeet zal je altijd op Jezus Christus wijzen.
God wil dat de mensen hem kennen. Daarom heeft hij profeten geroepen,
die boodschappen van hem kregen, die aan de rest van de mensheid
bekendgemaakt moesten worden. Deze boodschappen zijn gebundeld in
de Bijbel.  Sinds de boekdrukkunst is de Bijbel altijd het meest gedrukte,
meest verspreide en meest bestudeerde boek ter wereld geweest.

 

 

Het symbool van de Bijbel is het kruis
Jezus Christus is de meest bekende persoon op aarde.

In de Bijbel staat ook veel over waarzeggerij.
God zegt dat er ontzettend veel andere geestelijke wezens zijn.
Engelen en demonen en onzichtbare machten en krachten.
Er zijn heel veel geestelijke wezens die niets met God te maken willen hebben,
ze willen God niet erkennen als de allerhoogste
Deze doen zich voor als "goden" of "gidsen"

Dit zijn echter gevallen engelen die niet naar God wilden luisteren,
maar zelf aanbeden willen worden.

Zij dringen zich op aan de wereld en willen ons ver van God houden
en ze beloven de mooiste dingen om ons op die
manier weg te houden van God en ons zo naar de duisternis van de
afgrond proberen te leiden. Ze liegen en vechten en allemaal 
                                 willen ze ons tot slaven maken.

      De Bijbel zegt: "Ze doen zich heel mooi en heel onschuldig voor.
Satan komt als een boodschapper van het licht tot de mens.
Hij is de oorsprong van de leugen en meester in misleiding.
Satan is de vader van alle bedrog".

Dit is wat de Bijbel zegt en de Bijbel is toch het meest vertaalde en gelezen boek ter wereld.
Daar kun je ook lezen dat de mensen met paranormale gaven en helderzienden zich
aan ons opdringen en niet niet naar het goede willen brengen, maar ons juist weg
willen houden van God. Mensen denken dat ze engelen hebben als hun gidsen die
hen zogenaamd helpen, maar als ze deze zogenaamde engelen of gidsen konden zien
zouden ze wegrennen van angst

In de Bijbel kun je lezen hoe er altijd al mensen waren die waarzeggende gaven hadden.
Gevallen engelen hadden echter alleen het doel zich te laten aanbidden.
Daardoor zijn er ook zoveel verschillende geloven ontstaan

Gevallen engelen weten ook heel goed hoe ze ons in liefde kunnen laten geloven,
omdat ze het zelf hebben meegemaakt toen ze nog niet verstoten waren.
Er zijn ook valse profeten die wonderen doen en z.g. demonen uitdrijven.
Over hen zei Jezus Christus: “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil
van mijn hemelse Vader.”
Mattheus 7:21

Jezus Christus geeft je de liefde van de hemelse Vader.
In Jezus Christus wordt je een nieuw mens.
De straf voor jouw zonden heeft Hij immers al gedragen. 
Hij heeft je zonden al vergeven toen hij voor je stierf aan het kruis".
God houd zich aan zijn woord, maar je kunt Jezus erkennen en geloven,
of je kunt Jezus negeren.

Johannes 11:21-26

  25 Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'

 

 

Romeinen 8:5-11

5 De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil. 6 De mensen die zich door hun 'ik'  laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. 7 Mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. 8 Daarom geniet God niet van zulke mensen. 9 Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie 'ik,' maar door de Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God.

 

10 Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het in de macht van het kwaad is. Maar je geest ontvangt leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld. 11 Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook jullie sterfelijke lichaam weer levend maken.

 (Basic- De bijbel in makkelijk Nederlands)

 
Het zal een plaats zijn van volmaakte liefde, geluk en schoonheid.   


Deze pagina is een onderdeel van de website:
"godgelooftinmij"